Odluka o visina upisnine i članarine za 2018. godinu

Na skupštini kluba održanoj 8.2.2018. donesena je odluka o visini upisnine i članarine za 2018. godinu. 1000,00 kn – upisnina i članarina za 2017. godinu za nove članove 600,00 kn – članarina za registrirane u 2016. godini i stare članove koji se vraćaju u...