Utorak, 31.1.2017. godine održana je redovna godišnja Skupština GK Albatros. Pored članova kluba, Skupštini su nazočili i gosti zainteresirani za rad i planove kluba u budućnosti. Prezentirano je financijsko izvješće i aktivnosti od prošle godine, te planovi za aktivnosti kluba u 2017. godini. Više detalja sa Skupštine možete naći u službenom Zapisniku.