Na skupštini kluba održanoj 8.2.2018. donesena je odluka o visini upisnine i članarine za 2018. godinu.

  • 1000,00 kn – upisnina i članarina za 2017. godinu za nove članove
  • 600,00 kn – članarina za registrirane u 2016. godini i stare članove koji se vraćaju u GK Albatros
  • 300,00 kn – članarina za „Počasne članove“, koji su već registrirani u nekom drugom klubu. „Počasni članovi“ ostvaruju iste pogodnosti kao registrirani članovi (startnina na turnirima, povlaštena cijena na Mokricama, sudjelovanje na klinikama, povoljnije cijene aranžmana i sl.)

Članarinu možete platiti na broj računa u ADDIKO BANK:

GK Albatros

Rudeška C. 93, Zagreb

HR3725000091101292677

U opis plaćanja obavezno navedite svoje ime i prezime, radi lakšeg praćenja i evidentiranja uplata.