Utorak, 8.2.2018. – U Zagrebu je održana redovna godišnja skupština GK Albatros. Na skupštini je članovima predstavljeno financijsko i izvješće o aktivnostima kluba u 2017. Također su predstavljeni planovi za 2018. I ove godine namjeravamo održati četiri službena turnira, organizirati golf klinike, a spremamo se i za nastup naših predstavnika u “HGS – Liga gospode 2018”.

Svi izvještaji i planovi su jednoglasno usvojeni. Na skupštini je sudjelovalo 16 članova kluba.

Zapisnik sa Skupštine GK Albatros 8_2_2018